Motorlu araçlarda ÖTV uygulamaları değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Bildirisi’nde çeşitli hususlardaki ihtilaf yaşanan bahislere ait konulara açıklık getirilirken, daha evvel ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst hududunu 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama bildirisine eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Bildirimi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra tıpkı araç için yapılan aksesuar, boya müdafaa, kuaför, ek garanti ve gibisi teslim ve hizmetlere ait bedellerin ÖTV’ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

ÖTV Kanun’u uyarınca ÖTV kapsamı dışında bırakılmış bulunan itfaiye öncü aracının mahiyeti ve taşıması gerektiği özelliklerin ne olduğu açıklığa kavuşturularak, hem bu alandaki suistimallerin hem de yanlışlı uygulamaların önüne geçildi. Buna nazaran, ÖTV kapsamında olmayan itfaiye araçlarının bu kapsamda olabilmesi için araçların birtakım donanımlara sahip olması gerektiği konusu netleştirildi. Örneğin, aracın uzaktan fark edilebilir özellikte olması, zirve lambalarının olması, taşıtlardaki mecburî yangın tüpü ve birinci yardım gereçleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi materyalin bulunduğu birinci yardım kutusunun sabit bir yerinin olması, araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipmanın olması üzere konular Bildiri’ye eklendi.

Öte yandan 26 Ekim 2021’de yayımlanan “Vergi Yol Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yapılan düzenlemeye istinaden, ÖTV bildirisindeki “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirildi. Böylelikle, Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sonunu 3 katına kadar artırabilmesi ve sıfıra indirebilmesine ait düzenleme uygulama bildirisinde yer almış oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.