Göç Yönetimi İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi arıyor! KPSS kaidesi aranmıyor

İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D unsuru kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Alınmasında Uygulanacak Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 60 daima emekçi alımı yapacağını açıkladı. En az ilköğretim mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan Bakanlık, tekrar adayları kura ve kelamlı imtihan uygulamasına tabi tutacak. İşte alıma ait merak edilen ayrıntılar…

Son Müracaat Ne Vakit?

Göç Yönetimi Başkanlığı Paklık Vazifelisi alımı müracaatları 23 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 27 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden müracaatları online olarak gerçekleştirebilecek. Şahsen, posta yahut e-posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek

MÜRACAAT EKRANI

Nasıl Müracaat Yapılır?

İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek Paklık Vazifelisi alımına müracaatta bulunabilmek için öncelikle İŞKUR https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapın “Meslek” yazan kısma “Temizlik Görevlisi” yazarak orta butonuna tıklayın. Listelenen ilana giriş yaparak müracaatınızı kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Müracaat Koşulları Neler?

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- İlan tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak,

4- İlan tarihi prestijiyle askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak),

5- Kamusal haklardan yoksun bulunmamak,

6- Vazifesini devamlı yapmasına pürüz teşkil edecek sıhhat sorunu bulunmamak,

7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

8- Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak,

9- İşe alınacak çalışanların deneme müddeti en çok iki ay olup, deneme mühleti içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim mühletine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

10-Yukarıda yer alan Daima Personel takımları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep koşullarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynısayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Müracaatlar yalnızca bir vilayet için yapılacaktır. Birden fazla vilayet için yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11- Talep koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları ilan – imtihan sürecinin her etabında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe ters evrak verenler yahut beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacak, istihdam süreçleri yapılmış ise süreçleri iptal edilecek, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Özel Müracaat Koşulları Neler?

1- En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,

2- İlan tarihi prestijiyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,

3- İlan tarihi prestijiyle müracaat yapılan vilayette ikamet ediyor olmak,

4- Adayların 24 saat aslına nazaran vardiyalı çalışmasına ve dış yerde çalışmasına mani durumunun olmaması,

5- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci unsurunun birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir dokümana sahip olması gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.