2023-2025 Periyodu Bütçe Daveti Resmi Gazete’de

2023-2025 Periyodu Bütçe Hazırlama çalışmaları başladı.

Kamu kaynakları, Orta Vadeli Program’da (OVP) belirlenen siyaset, önlem ve öncelikler doğrultusunda kullanılacak.

Harcama gözden geçirmeleri sonucu verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek.

Yayınlanan bildirime nazaran, Merkezi İdare Bütçesi’nin hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere OVP (2023-2025) hazırlandı ve programda iktisat ile maliye siyasetlerinin temel hedefleri belirlendi.

“Türkiye İktisat Modeli” ile uyumlu olması temeli var

Bu kapsamda 2023-2025 devrinde “Türkiye İktisat Modeli” ile uyumlu olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesi, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması amaçlandı.

Ayrıca, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılması, beşeri sermaye ve iş gücü kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının uygunlaştırılması, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi de maksatlar ortasında yer aldı.

“Azami tasarruf” vurgusu

Aynı periyotta maliye siyasetinin temel gayeleri ise bütçe disiplininin sürdürülerek kamu açıklarının tedrici olarak azaltılması, mali yapının daha da güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin bütçe imkanları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi olarak sıralandı.

Vergilemede adalet, eşitlik ve öngörülebilirlik sağlanacak

Ayrıca, temel maksatlar ortasında, kamu mali idaresinde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık unsurları temelinde vergi tabanının genişletilmesi ve istekli ahengin artırılması, kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansının artırılması ile kayıt dışı iktisatla uğraşa kararlılıkla devam edilmesi de yer aldı.

Kamu yönetimleri OVP’de belirlenen siyaset, önlem ve öncelikler doğrultusunda hareket ederek kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan kaynaklarını tesirli, ekonomik ve verimli bir halde kullanacak.

Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı

Kamu kaynaklarının daha aktif halde kıymetlendirilmesi ve Hazine nakit rezervinin güçlendirilmesi için “Tek Hazine Kurumlar Hesabı”nın kapsamı genişletilecek.

Kamu kurumlarının sistemlerinde entegrasyon hedefi

Bütünleşik Kamu Mali İdare Sistemi’nin ulusal seviyede hayata geçirilmesi süreci hızlandırılacak, kamu kurumlarının ilgili tüm sistemleri ortasında tam entegrasyon sağlanacak.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu süreksiz kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu yatırım, harcama, teşvik ve takviyelerinin aktifliği artırılacak.

2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe teklifleri verilecek

Merkezi idare kapsamındaki kamu yönetimleri, OVP, Bütçe Daveti ve eki, Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer alan makro siyasetler, amaç ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel prensipler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını temel alarak 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tekliflerini sunacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.